Great Orme Tramway

Croeso i Dramffordd y Gogarth

7 Diwrnod yr wythnos
10am tan 6pm

(cau 5pm Mawrth a Hydref yn unig)

Rydym bellach ar gau. Hwyl fawr tan y tymor nesaf!

Tramffordd y Gogarth ydi’r unig system dramiau cebl sy’n dal i weithredu ar ffyrdd cyhoeddus Prydain ac mae hi wedi bod yn swyno ymwelwyr o bell ac agos ers iddi agor ar 31 Gorffennaf 1902.

Mae’r dramffordd yn dringo i fyny rhyw filltir (1500m) i Barc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth. Mae’r daith unigryw yn cychwyn yng Ngorsaf Victoria a gallwch gymryd seibiant ar y ffordd i fyny i edrych ar arddangosfa’r Orsaf Hanner Ffordd, lle gewch chi gyfle i ddysgu ychydig o hanes hynod y dramffordd a gweld peirianneg Oes Fictoria. Bydd yn rhaid i chi newid tram yn yr Orsaf Hanner Ffordd cyn mynd yn eich blaen ar weddill y daith wych i’r copa.

Ar ddiwrnod clir, fe allwch chi weld cyn belled ag Ynys Manaw, Blackpool ac Ardal y Llynnoedd!

Dyma gyfle i brofi ffordd o deithio sy’n fwy na 100 mlwydd oed, a hynny yn y cerbydau gwreiddiol, pob un wedi ei adnewyddu’n ofalus a’i enwi ar ôl sant.

  • greatormetramway-0211
  • dsc_0375
  • greatormetramway-0100
  • greatormetramway-0009

Ewch i’n oriel luniau

Dysgwch fwy am hanes cyfoethog y dramffordd.

Teithiwch drwy linell amser rhyngweithiol, o 1902 hyd heddiw!

Sut mae'r dramffordd odidog yn gweithio?

Gadewch i ni ddangos i chi sut mae’r rhyfeddod hanesyddol a mecanyddol yma’n gweithio!

Mae cymaint i'w ddysgu a'i wneud ar y Gogarth.

Mae digon o bethau diddorol i ysgolion a grwpiau eu darganfod a threulio’r diwrnod cyfan yma!

I ddod o hyd i ni, rhowch ein cyfeiriad a’n cod post i mewn i’ch dyfais llywio â lloeren:

Gorsaf Fictoria, Church Walks,
Llandudno, Conwy, LL30 2NB

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â ni!

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Email
  • Trip Advisor